Kanalizace a potrubí opravujeme bezvýkopově.

 • kanalizační přípojky
 • odpady v bytech, bytových a rodinných domech
 • svislé kanalizace, stoupačky a dešťové svody v budovách
 • areálové kanalizace
 • hlavní kanalizační řady, stoky

Zvládáme širokou škálu typů potrubí.

 • od vnitřního průměru 50 mm do 300 mm
  z jednoho místa až do délky 50 m
 • od vnitřního průměru 150 mm do 600 mm
  s oběma přístupnými konci na potrubí až do délky 150 m
 • lokálně a úsekově s využitím pleteninových, filcových a tkaninových rukávců s integrovanou silikátovou, epoxidovou nebo polyesterovou pryskyřicí
 • frézovacími kanalizačními roboty
 • speciálními tvarovacími pryžovými válci – PAKRY
 • speciálními sanačními maltami určenými pro použití v prostředí odpadních vod

Výhody bezvýkopové opravy a obnovy kanalizace

N

minimální plánovaná životnost nově vyhotoveného potrubí je 50 let

N

není zapotřebí stavební povolení, stavební ohlášení

N

v mnohých případech je bezvýkopová oprava ekonomicky výhodnější oproti klasickému způsobu opravy

N

téměř bezodpadová technologie

odpadají složité nakládky a přesuny vytěžené zeminy a vybouraných povrchů zpevněných hmot)
N

rychle opravená kanalizace

jeden úsek až 150 metrů denně oproti klasickým způsobům opravy otevřeným výkopem
N

v případech kdy je kanalizace uložena v komunikaci není zapotřebí její uzavírka nebo je minimální

N

minimální dopad na životní prostředí, minimální produkce odpadů, prašnost a hluk

Jsme certifikováni pro nejnovější technologie

Provádíme vnitřní svislé i ležaté kanalizace vnitřního průměru již od 50 až 250mm.

Brawoliner logo

Technologie BRAWOLINER

Technologie BRAWOLINER byla vyvinuta speciálně pro ležaté a svislé kanalizace.

Její sanační bezešvé pleteninové rukávce se umí přizpůsobit změnám velikostí dimenzí až o dva řády v jednom úseku kanalizace. Zvládají opravit i větší počet za sebou jdoucích oblouků/kolen.

Díky této kombinace vzniká kvalitní nové sklolaminátové potrubí. K sycení se používá kvalitnější epoxidová pryskyřice, ze které se neuvolňuje do okolí zápach z chemikálií. Stěna rukávce je tvořena polyuretanovým pleteným vláknem, což umožňuje použití menší tloušťky než u rukávce filcového, a to při zachování výborných statických vlastností nově vytvořené kanalizace.

Technologie UV-LINER

Technologií UV-LINER provádíme opravy již od vnitřních průměrů 150 mm až do 600 mm.

Technologie UV-LINER je vhodná pro rovné úseky kanalizace, kdy je kladen zvláštní důraz na rychlost provedení a větší statické zatížení takto bezvýkopově nově vytvořené kanalizace.

Oproti filcovým sanačním rukávcům jsou tyto sanační rukávce bezešvé a výsledné hodnoty statického zatížení jsou minimálně 5x vyšší.

Technologie INSAK

Technologii INSAK provádíme již od vnitřních průměrů 200 mm až do 600 mm.

Tato inverzní technologie byla vyvinuta pro bezvýkopovou obnovu ležaté kanalizace středních a velkých dimenzí.

Její předností je hlavně cena použitých materiálů. Používají se zde filcové podélně sešité sanační rukávce s výslednou tloušťkou stěny od 5 mm do až 25 mm. Technologie je nejvíce vhodná na silněji staticky porušené a deformované rovné úseky kanalizace, nebo úseky s mírným zakřivením/oblouky, kde je zapotřebí dosáhnout silnější výsledné síly stěny potrubí nové kanalizace.

Technologie SPRAY-LINER

Metoda nástřiku vnitřní stěny odpadního potrubí epoxidovou pryskyřicí je novým způsobem obnovy kanalizační potrubí „bezvýkopově = bez bourání“, kterou lze prodloužit jeho životnost minimálně o 25-30 let.

Zákazníkovi předáváme

N

videozáznam realizované opravy, popř. fotodokumentace

formáty MPEG a DVD-Video
N

protokol každého opravovaného úseku kanalizace

dle zásad posuzování stavu potrubí dle ČSN EN 13 508
N

prohlášení o shodě a certifikáty instalovaných materiálů

popř. statický výpočet použitých sanačních materiálů

Využití bezvýkopové opravy

N

obnova nebo rekonstrukce kanalizace na konci své životnosti

N

odstranění úniků odpadních vod mimo potrubí

N

odstranění vlhkosti v případě kanalizace instalované uvnitř budov

Objednejte si u nás rekonstrukci právě teď

Telefonicky

JihomoravskýNON-STOP

545 222 278

Severní moravaNON-STOP

596 136 000

ČechyPO-PÁ 7-17

777 818 777

PrahaPO-PÁ 7-17

777 818 777

Nebo přes on-line rozhovor

PRÁVĚ TEĎ

Jsme online

JSME OFFLINE

ZANECHTE NÁM VZKAZ

ON-LINE CHAT

ZANECHTE NÁM VZKAZ

Na on-line chatu není v tuto chvíli nikdo dostupný,
ale i tak nám můžete zanechat vzkaz a kontakt na sebe, ozveme se Vám zpět.

Nebo klasicky e-mailem na
sebak@sebak.cz