Orientační ceny prací

Pro zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku s výraznou slevou.

Zásahové vozy

kompletně vybavené vysokotlakými vodními čistícími zařízeními a elektromechanickými stroji pro čištění svislých a ležatých potrubí a kanalizací DN25-300.
PoložkaVariantaCena bez DPH
čištění odpadů umyvadel, pisoárů, WC a výlevek – do 10,0m1 000 Kč / ks
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 xdo DN 100 vč.60 Kč / m
DN 125-20070 Kč / m
DN 250-30080 Kč / m
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
do DN100 vč.100 Kč / m
DN 125-200120 Kč / m
DN 250-300140 Kč / m
frézování speciálními řetězovými a korundovými frézami
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
1 800 Kč / hod.
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
1 800 Kč / hod.
frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 50-400
frézování betonu, kameniny, plastů
4 500 Kč / hod.
čištění, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
800 Kč / ½ hod.
vysokotlaké čištění revizních šachet, dešťových vpustí a jímek800 Kč / ½ hod.
mechanické čištění revizních šachet, dešťových vpustí800 Kč / ks
čištění podlahových vpustí400 Kč / ks
čerpání kalovými čerpadly900 Kč / hod.
demontáž a montážčistícího kusu, odpadního sifonu100 Kč / ks
sanitárních zařízení250 Kč / ks
výměna šroubů, těsnění, použití silikonu100 Kč / ks
výměna odpadních sifonů – standard300 Kč / ks
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba300 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec22 Kč / km

Kamerové vozy a Satelitní kamerový vůz

pro inspekci potrubí DN 20-1200
kompletně vybavené sadou tlačných kamer a pojezdovými kamerami s rotačním objektivem a měřením spádovosti
součástí výbavy je i sonda pro zjišťování směru potrubí
PoložkaVariantaCena bez DPH
revize odpadů kanalizace: WC, výlevky, apod. – do 10,0m1 500 Kč / ks
revize odpadů kanalizace s čištěním: WC, výlevky, apod. – do 10,0m2 500 Kč / ks
revize kanalizace bez čištění do vzdálenosti 30m140 Kč / m
revize kanalizace bez čištění vzdálenosti 30-50m120 Kč / m
revize kanalizace satelitním kamerovým vozem2 900 Kč / hod.
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30mdo DN100 vč.160 Kč / m
DN 125-200210 Kč / m
DN 250-300260 Kč / m
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30-50mdo DN100 vč.140 Kč / m
DN 125-200190 Kč / m
DN 250-300240 Kč / m
zaměření polohy kanalizace rádiovou sondoudo vzdálenosti 30m80 Kč / m
vzdálenosti 30-50m60 Kč / m
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kameroudo vzdálenosti 30m180 Kč / m
vzdálenosti 30-50m150 Kč / m
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kamerou s čištěnímdo vzdálenosti 30m240 Kč / m
vzdálenosti 30-50m220 Kč / m
revize, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby800 Kč / ½ hod.
demontáž a montážčistícího kusu100 Kč / ks
sanitárních zařízení250 Kč / ks
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba300 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec22 Kč / km

Střední tlakový vůz Iveco

Kompletně vybavený vysokotlakým vodním čistícím zařízením a sadouspeciálních vodních fréz.
PoložkaVariantaCena bez DPH
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 xDN 20080 Kč / m
DN 250-300100 Kč / m
DN 400
DN 500
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
DN 200120 Kč / m
DN 250-300160 Kč / m
DN 400
DN 500
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 100 Kč /hod.
čištění, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby900 Kč / ½ hod.
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba400 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec25 Kč / km

Velký tlakový vůz MB-Atego

určený pro čištění velkých profilů kanalizací a potrubí
kompletně vybaven vodními tryskami pro těžení různých druhů materiálů a sadou speciálních vrtacích fréz.
PoložkaVariantaCena bez DPH
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 xDN 20080 Kč / m
DN 250-300100 Kč / m
DN 400 a více
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
DN 200120 Kč / m
DN 250-300160 Kč / m
DN 400 a více
frézování rotačním vodní frézou
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 400 Kč / hod.
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 400 Kč / hod.
frézování betonu příklepovou vodní frézou2 600 Kč / hod.
čištění – hodinové sazby1 100 Kč / ½ hod.
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba450 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec33 Kč / km

Čištění jímek, septiků a žump sacím vozem MB Atego

Sací vůz je vybaven hydraulicky sklopnou cisternou a dále i 40,0m sacích hadic.
PoložkaVariantaCena bez DPH
ekologické odstranění odpadních vod
při kontaminaci odpadních vod látkami přesahujícími limity povolené kanalizačním řádem příslušné obce nebo ČOV, budou zvýšené poplatky zákazníkovi přeúčtovány
150-250 Kč / m3
práce sacího vozu MB Atego s výkonem vývěvy 8200 m3/hod.800 Kč / ½ hod.
čištění cisterny v případě silného znečištění pevnými usazeninami800 Kč / ½ hod.
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba450 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec33 Kč / km

Havarijní zásahy

zásahy pohotovostními/zásahovými vozidly v mimopracovní dobu
mimopracovní doba je všední dny po 17hod, víkend a svátky
PoložkaVariantaCena bez DPH
cena za havarijní zásahy je stanovena v hodinové sazbě.2 600 Kč / hod.
Za každou další následující započatou čtvrthodinu600 Kč / ¼ hod.
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba300 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec22 Kč / km