Orientační ceny prací

Pro zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídku s výraznou slevou.
První hodina práce je vždy účtována celá, dále pak po ½ hodinách, vyjma úklidových prací.

Zásahové vozy

kompletně vybavené vysokotlakými vodními čistícími zařízeními a elektromechanickými stroji pro čištění svislých a ležatých potrubí a kanalizací DN25-300.
Položka Varianta Cena bez DPH
čištění odpadů umyvadel, pisoárů, WC a výlevek – do 10,0m
sazba je uplatněna u jednoduchých zásahů do ½ hod.
1 200 Kč / ks
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1 až 2 x do DN 100 vč. 70 Kč / m
DN 125-200 80 Kč / m
DN 250-300 90 Kč / m
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
do DN100 vč. 120 Kč / m
DN 125-200 140 Kč / m
DN 250-300 160 Kč / m
frézování speciálními řetězovými a korundovými frézami
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
1 900 Kč / hod.
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
1 900 Kč / hod.
frézování kanalizačním robotem v potrubí DN 50-400
frézování betonu, kameniny, plastů
3 900-4 900 Kč / hod.
čištění, průzkumné práce, úklid, dezinsekce, konzultace – hodinové sazby
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
900 Kč / ½ hod.
vysokotlaké čištění revizních šachet, dešťových vpustí a jímek 900 Kč / ½ hod.
mechanické čištění revizních šachet, dešťových vpustí 800 Kč / ks
čištění podlahových vpustí 400 Kč / ks
čerpání kalovými čerpadly 1200 Kč / hod.
demontáž a montáž čistícího kusu, odpadního sifonu 120 Kč / ks
sanitárních zařízení 260 Kč / ks
výměna šroubů, těsnění, použití silikonu 120 Kč / ks
výměna odpadních sifonů – standard 400 Kč / ks
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 370 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 22 Kč / km

Kamerové vozy a Satelitní kamerový vůz

pro inspekci potrubí DN 20-1200
kompletně vybavené sadou tlačných kamer a pojezdovými kamerami s rotačním objektivem a měřením spádovosti
součástí výbavy je i sonda pro zjišťování směru potrubí
Položka Varianta Cena bez DPH
revize odpadů kanalizace: WC, výlevky, apod. – do 10,0m 1 600 Kč / ks
revize odpadů kanalizace s čištěním: WC, výlevky, apod. – do 10,0m 2 600 Kč / ks
revize kanalizace bez čištění do vzdálenosti 30m 150 Kč / m
revize kanalizace bez čištění vzdálenosti 30-50m 130 Kč / m
revize kanalizace satelitním kamerovým vozem 3 000 Kč / hod.
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30m do DN100 vč. 170 Kč / m
DN 125-200 220 Kč / m
DN 250-300 270 Kč / m
revize kanalizace s čištěním do vzdálenosti 30-50m do DN100 vč. 150 Kč / m
DN 125-200 200 Kč / m
DN 250-300 250 Kč / m
zaměření polohy kanalizace rádiovou sondou do vzdálenosti 30m 90 Kč / m
vzdálenosti 30-50m 70 Kč / m
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kamerou do vzdálenosti 30m 190 Kč / m
vzdálenosti 30-50m 160 Kč / m
zaměření polohy kanalizace sondou a TV kamerou s čištěním do vzdálenosti 30m 250 Kč / m
vzdálenosti 30-50m 230 Kč / m
revize, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby 800 Kč / ½ hod.
demontáž a montáž čistícího kusu 120 Kč / ks
sanitárních zařízení 260 Kč / ks
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 370 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 22 Kč / km

Střední tlakový vůz Iveco

Kompletně vybavený vysokotlakým vodním čistícím zařízením a sadouspeciálních vodních fréz.
Položka Varianta Cena bez DPH
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 x DN 200 90 Kč / m
DN 250-300 110 Kč / m
DN 400
DN 500
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
DN 200 130 Kč / m
DN 250-300 170 Kč / m
DN 400
DN 500
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 200 Kč /hod.
čištění, průzkumné práce, konzultace – hodinové sazby 900 Kč / ½ hod.
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 470 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 25 Kč / km

Velký tlakový vůz MB-Atego

určený pro čištění velkých profilů kanalizací a potrubí
kompletně vybaven vodními tryskami pro těžení různých druhů materiálů a sadou speciálních vrtacích fréz.
Položka Varianta Cena bez DPH
běžné čištění kanalizace = protažení potrubí 1až 2 x DN 200 90 Kč / m
DN 250-300 110 Kč / m
DN 400 a více
opakované čištění = protažení potrubí více než 2 x
počet bm za jednotlivá protažení se nesčítá
DN 200 130 Kč / m
DN 250-300 170 Kč / m
DN 400 a více
frézování rotačním vodní frézou
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 600 Kč / hod.
frézování rotačním vodním paprskem
frézování kořenů, jílu, tukových sraženin
frézování betonu, kondenzátů, vodního kamene a rzi
2 600 Kč / hod.
frézování betonu příklepovou vodní frézou 2 600 Kč / hod.
čištění – hodinové sazby 1 200 Kč / ½ hod.
hodinové sazby jsou uplatněny při řešení složitějších případů
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 490 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 33 Kč / km

Čištění jímek, septiků a žump sacím vozem MB Atego

Sací vůz je vybaven hydraulicky sklopnou cisternou a dále i 40,0m sacích hadic.
Položka Varianta Cena bez DPH
ekologické odstranění odpadních vod
při kontaminaci odpadních vod látkami přesahujícími limity povolené kanalizačním řádem příslušné obce nebo ČOV, budou zvýšené poplatky zákazníkovi přeúčtovány
160-260 Kč / m3
práce sacího vozu MB Atego s výkonem vývěvy 8200 m3/hod. 1100 Kč / ½ hod.
čištění cisterny v případě silného znečištění pevnými usazeninami 1100 Kč / ½ hod.
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 490 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 33 Kč / km

Havarijní zásahy

zásahy pohotovostními/zásahovými vozidly v mimopracovní dobu
mimopracovní doba je všední dny po 17hod, víkend a svátky
Položka Varianta Cena bez DPH
cena za havarijní zásahy je stanovena v hodinové sazbě – první hodina. 3 400 Kč / hod.
Cena za havarijní zásahy po první hodině práce 1700 Kč / ½ hod.
dopravné v obci umístěné provozovny: paušální sazba 370 Kč / 1 ks výjezdu
dopravné mimo obec 22 Kč / km